HOME                    

                                                      3.  Verklaring huisarts 


    In 1994 liet mijn huidige huisarts mij, ongevraagd, weten te geloven dat er bij mij een een kapitale vergissing was begaan.
    De uitdrukking  "kapitale" sloeg niet op de kosten van de behandeling die wel miljoenen moet hebben bedragen.
    Kort nadien heeft hij zijn  uitlating, op mijn verzoek, met de volgende schriftelijke verklaring -  mijn ware  naam is ook hier  vervangen door  mijn pseudoniem -  nog eens bevestigd:  

Geachte Heer G. Marchand,

                Mede op uw verzoek en uit de ervaring die ik de laatste jaren heb opgebouwd  dat U bij mij in de huisartsenpraktijk  bent, verklaar ik U dat de gedwongen  psychiatrische behandeling en medicatie in 1970 op een onjuiste diagnose (nl. een schizofrene   psychose) was gebaseerd alsook dat achteraf moet worden geconstateerd dat deze behandeling u geschaad heeft.

                  Hoogachtend,
                                                    …………….(Handtekening)      
 

   In 1992 had een psychiater in mijn huidige woonplaats,  na een second opinion-onderzoek, al als zijn mening te kennen gegeven dat er bij mij geen sprake was van schizofrenie.    

   En veel eerder al,  in 1975,  vernam ik van mijn toenmalige huisarts dat de in het leger werkzaam geweest zijnde autoritaire huisarts, verantwoordelijk voor  de geneeskundige verklaring welke tot de machtiging leidde, deze betreurd zou hebben.
    In 1976 betitelde een andere huisarts,  uit deze zelfde praktijk,  de dwangbehandeling als machtsmisbruik en liet hij mij ook weten dat trilafonkuren niet meer waren toegestaan.  
 
    Volgens  insiderinformatie  is  P. ooit  teruggezet in functie in het psychiatrisch ziekenhuis waar hij werkte.
                                                                                                                                                                                                                               HOME