HOME
           

                                                                        9.  Links

      Onderaan deze pagina treft u een link aan naar een lezing  "Deskundig of ervaren",   uit 1983,  van de psychiater  C. van der Kroef,  waarin hij een aantal, mijns inziens erg belangrijke,  dingen zegt over de toepassing van psychofarmaca en de schadelijke gevolgen die deze teweeg kunnen brengen,  de dubieuze rol van de fabrikanten van deze middelen, maar ook over de deskundigheid van patiënten en het recht dat zij,  naar zijn mening,  zouden moeten hebben om te vertellen wat hen al dan niet bekomt en wat hen verontrust aangaande de werkingen en bijwerkingen van de psychofarmaca die hen toegediend worden.
     Ik heb deze lezing,  hoewel daterend van 1983, aan mijn website toegevoegd omdat ik denk dat de inhoud nog altijd erg actueel is.
     Open hier de lezing.   

     Op http://www.stichtingpandora.nl/ , de website van Stichting Pandora,  is onder Psyche - Forum - Behandelingen meer te lezen over ervaringen met behandelingen in de psychiatrie.
                                                   
      Http://www.metzelf.nl/   is een site van een vereniging die zich keert tegen dwang en zich inzet voor macht voor de patiënt om zijn gezondheidsbelangen zelf te behartigen. Op deze site wordt ook op zeer kernachtige en heldere wijze geformuleerd wat de hedendaagse psychiatrie in feite inhoudt en waarom zij zoveel schade aanricht.

       Andere links met verwante inhoud zijn:

Tekeer tegen de isoleer op  http://www.mindrights.nl  

Een site over  psychiatrische wantoestanden in Twente op http://www.excluded.nl
                                                     
En een site van een Vlaamse beweging, die streeft naar meer psycho-sociaal welzijn en betere geestelijke gezondheid, op http://www.sarahbeweging.net/
  
      Plaatsing van deze links houdt geen aanbeveling in voor erop vermelde produkten en/of diensten.

      Op het internet is op verschillende plaatsen het beroemde essay van Thomas Szasz,  De mythe van de psychiatrische afwijking,  te vinden.
      Omdat de inhoud daarvan wellicht meer dan ooit  relevant is heb ik er een pdf-bestand van gemaakt wat u hier  kunt openen.

                                                                                                                    HOME