VERKEERDE DIAGNOSE


ENGLISH VERSION:  WRONG DIAGNOSIS

GEEN  RECHT VOOR  SLACHTOFFERS  PSYCHIATRIE !

1. Stoornis en juiste behandeling 2. De verkeerde (dwang)behandeling     
   4.  Ervaringen bij streven naar schadeloosstelling
5.  Lijst van medicijnen 6. Over geestesziekten 7. Reacties van politici
8.  Kanttekeningen bij gedwongen behandelingen 9. Links  E-mail

Opsluiting in een psychiatrische inrichting door toedoen van een psychiater op grond van een verkeerde diagnose,  is meestal niet alleen maar vrijheidsberoving maar kan bij de betrokkene ook tot zeer grote lichamelijke en geestelijke schade  leiden.
 
De gevolgen kunnen hier veel ernstiger zijn dan bij onterechte opsluiting in een gevangenis.  In feite kan het leiden tot vrijwel volledige ruïnering van iemands bestaan.
 
Degene die,  ten gevolge van een rechterlijke dwaling, onterecht gedetineerd is geweest hoeft,  voor zover mij bekend,  om voor schadeloosstelling in aanmerking te komen,  niet aan te tonen of de rechter al dan niet schuld had aan deze dwaling.

Bij opsluiting op grond van een een verkeerde diagnose,  door toedoen van een psychiater,  zijn schadeloosstelling en eerherstel echter afhankelijk van aantoonbaarheid,  binnen een bepaalde termijn, van verwijtbaar  medisch handelen.

Op deze website heb ik de ervaringen beschreven die ik,  als slachtoffer van  een verkeerde diagnose in de psychiatrie,  bij mijn streven naar genoegdoening,  heb opgedaan  met de overheid  en met enkele politici en politieke partijen,  die beginselen als sociale rechtvaardigheid,  gelijkheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel hebben.

Het bleek voor mij onmogelijk  te  zijn eerherstel en schadeloosstelling te bewerkstelligen.  Naar alle waarschijnlijkheid is dat  in de praktijk in dergelijke gevallen,  in onze rechtsstaat, vrijwel altijd onhaalbaar.
 
Dat komt omdat degene die zijn recht zoekt te maken krijgt met mensen die elkaar op allerhande  manieren de hand boven het hoofd houden en met regels en wetten die hen daartoe de  mogelijkheid bieden.

Het druist volledig in tegen mijn rechtsgevoel dat mensen,  die zich op grond van een foutieve diagnose in een inrichting kapot hebben moeten laten spuiten,  niet schadeloosgesteld  zouden hoeven worden.

Dat er voorstanders zijn van de rechtsstaat die wél vinden dat zo'n schadeloosstelling  niet altijd  nodig zou zijn komt mij dan ook vreemd voor.

Tenslotte: de naam  waarvan ik op deze website gebruik maak is een pseudoniem.

G. Marchand

P. S.
Opmerkingen die bijdragen aan verbetering van de inhoud van deze site zijn welkom.

Latest update:  11 December 2005